Formulare Ajutor Incalzire 2013-2014

Hotarare de Guvern

Nivelele de venituri si cuantumurile ajutoarelor acordate de la bugetul de stat exprimate in lei si raportate la ISR

ANEXA 1 ~ CERERE – DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala

ANEXA 1a ~ Situatia privind beneficiarii si cuantumul ajutoarelor pentru energie termica

ANEXA 1b ~ Situatia privind beneficiarii si cuantumul ajutoarelor pentru gaze naturale

ANEXA 1c ~ Situatia privind beneficiarii si cuantumul ajutoarelor pentru energie electrica

ANEXA 1d ~ Situatia privind beneficiarii si cuantumul ajutoarelor pentru combustibili solizi sau lichizi

ANEXA 2 ~ Ancheta sociala

ANEXA 2a ~ Proces verbal constatator energie termica

ANEXA 3 ~ Situatia cuprizand consumurile defalcate de asociatia de proprietari/locatari pe beneficiarii ajutorului pentru energie termica

ANEXA 4 ~ Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii ajutorului social

ANEXA 4a ~ Borderou centralizator cuprizand beneficiarii ajutorului pentru energie termica si cuantumul acestuia

ANEXA 5 ~ Borderou documente stabilire plati drepturi noi

ANEXA 5a ~ Proces verbal gaze

ANEXA 6 ~ Situatie centralizatoare plati VMG aferente lunii

ANEXA 6a ~ Situatie centralizatoare cuprizand consumurile defalcate de asociatia de proprietari/locatari pe beneficiarii ajutorului pentru gaze naturale

ANEXA 7 ~ Decizie privind aprobarea acordarii ajutorului social

ANEXA 7a ~ Borderou cuprizand beneficiarii ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si cuantumul efectiv al acestuia

ANEXA 8 ~ Situatie lunara privind persoanele din famiile beneficiare de ajutor social precum si activitatile realizate de acestia

ANEXA 8a ~ Borderou cuprizand beneficiarii ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie electrica si cuantumul efectiv al acestuia

ANEXA 9 ~ Certificat medical de constatare a capacitatii e munca

ANEXA 9a ~ Raport statistic

ANEXA 10 ~ Tabel nominal cu persoanele in cautarea unui loc de munca pentru care s-au eliberat adeverinte in conditiile Legii 416/2001

ANEXA 10a ~ Raport statistic cu ajutoarele pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si lichizi pentru beneficiarii de ajutor social in conditiile Legii 416/2001

ANEXA 11 ~ Lista persoanelor apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social

ANEXA 11a ~ Situatie cu titularii de ajutor pentru incalzirea locuintei, in evidenta, si pentru care se solicita decontarea sumelor

ANEXA 12 ~ Tabel nominal cu persoanele din familiile beneficiare de ajutor social care s-au incadrat in munca, au refuzat un loc de munca sau un curs de calificare/recalificare/formare profesionala

ANEXA 13 ~ Tabel nominal cu persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social care au incheiat un contract de munca

ANEXA 16a ~ Ancheta sociala pentru acordarea unui ajutor de urgenta

Data actualizarii documentelor: 15 octombrie 2013

© 2010 AJPIS - Agentia Judeteana Pentru Plati si Inspectie Sociala Ialomita. Toate drepturile rezervate

Site realizat de ITPC Service Slobozia